Skip to content

Samen dementie draagbaar maken

ALZHEIMER LIGA VLAANDEREN vzw

Alzheimer Liga Vlaanderen is een koepelorganisatie voor mensen met dementie, jongdementie en hun mantelzorgers en familieleden. Als patiënten- en vrijwilligersplatform biedt de vzw sinds 1995 de nodige ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek en de verbetering van levenskwaliteit bij personen met dementie. Het doel? Samen dementie draagbaar maken, zowel voor patiënten als hun naasten.  

Dat praten verbindt en versterkt, weet Alzheimer Liga Vlaanderen als geen ander. Verhalen delen, meeleven met lotgenoten, inzicht krijgen in de ziekte, … De geëngageerde vzw wordt gedragen door honderden vrijwilligers die praatgroepen organiseren rond dementie en jongdementie. Inmiddels bouwde de vereniging een stevig netwerk uit van 62 Vlaamse zelfhulpgroepen die op vaste basis samen komen. Door naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen, ondersteunt de organisatie patiënten tijdens alle fases van het dementeringsproces, van sensibilisering en preventie tot diagnose en behandeling.

Daarnaast zet Alzheimer Liga Vlaanderen maximaal in op wetenschappelijk onderzoek en werkt ze nauw samen met universiteiten, overheden en inspecties. Zo speelt de organisatie met haar eigen adviesraad en werkgroep een voortrekkersrol in de ontwikkelingen rond dementie. 

“Onze vrijwilligers vormen het kloppend hart van de vereniging. Het praktische, administratieve luik wordt beheerd door een professioneel team in Officenter Turnhout. Van flexibele vergaderzaaltjes tot full-option faciliteiten: wij zijn zeer te spreken over de kwaliteit van de dienstverlening.”

BEDRIJFSINFO

http://www.alzheimerliga.be