Skip to content

CrossRoads 2 Sustainable Energy

Officenter is Partner voor het Project CrossRoads2 Sustainable Energy

Officenter Hasselt werkt samen met het Nederlandse Microlab aan het CR2SE-project waarbij ze aan een modulair Smart Sustainable Building systeem bouwen.

Smart Buildings of slimme gebouwen kunnen een grote bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-voetafdruk van gebouwen. Een slim gebouw ‘denkt’ aan de hand van data mee met de gebruiker en past haar gebouwsystemen (verwarming, ventilatie, verlichting etc.) en gebouwdiensten (denk aan schoonmaak of onderhoud) automatisch aan op basis van actueel gebruik. Dit zorgt voor een zeer efficiënt gebouw, zodat 10 tot 20% CO2-reductie kan worden behaald ten opzichte van normale gebouwen. Dankzij het modulaire systeem dat Microlab samen met Officenter Hasselt ontwikkelt kan bestaand (kantoor)vastgoed in versneld tempo omgezet worden naar ‘intelligent’ vastgoed. Alle gebouwsystemen en -diensten worden dan zeer efficiënt gebruikt en dat levert een grote bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Project ‘Modulair smart-building retrofit systeem (PROJ-03516)’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu
 

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). De focus ligt daarbij op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie die een rechtstreekse impact hebben op de CO2-reductie in de grensregio.

De kerntaak van CrossRoads2 Sustainable Energy bestaat uit het stimuleren van innovaties op het vlak van CO2-reductie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met kennisinstellingen) en het opzetten en begeleiden van Vlaams Zuid Nederlandse consortia die samen projecten opzetten in het kader van een koolstofarme economie;
  • Subsidie voor innovatieprojecten met een directe focus op CO2-reductie: financiële ondersteuning van innovatieve samenwerkingsverbanden tussen ten minste één mkb uit Zuid-Nederland en ten minste één kmo uit Vlaanderen (50%, maximaal € 150.000)
  • Follow-up : een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Naar verwachting zal CrossRoads2 Sustainable Energy 19 innovatieprojecten opleveren waaraan 38 kmo/mkb-bedrijven deelnemen. Het project richt zich concreet op een reductie van 200 ton CO2 per jaar per deelproject, met als start de marktintroductie van de ontwikkelde technologie.

Financiers

Het project CrossRoads2 Sustainable Energy ontvangt Europese financiering in het kader van het Interreg VA-programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Unie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim € 152 miljoen ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor grensoverschrijdende samenwerking, dat innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer informatie: www.grensregio.eu.

Naast Interreg VA Vlaanderen-Nederland wordt het project ook gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en het Vlaamse Gewest.

Projectpartners

De Stichting CrossRoads2 neemt het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 Sustainable Energy op zich. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF, VLAIO Team Bedrijfstrajecten vzw, Stimulus Programmamanagement en Flux 50.